Trọn bộ 59 phím tắt cơ bản thường dùng nhất trong Window

Phím tắt hay còn gọi là Hot Keys là một trong những thứ tất yếu mà mọi người dùng máy tính nên nắm bắt nó. Khi mọi người biết sử dụng phím tắt khi làm việc thì sẽ tiết kiệm được thời gian hơn, công việc sẽ đạt hiệu suất lớn hơn, thay vì click chuột tốn thời gian thì hãy dùng một số phím tắt dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Sau đây Cuocsong.org xin liệt kê ra 59 phím tắt thông dụng nhất trên môi trường window để mọi người cùng tham khảo:
 1. Alt + F: Tùy chọn trình đơn tập tin trong chương trình hiện tại.
 2. Alt + E: Chỉnh sửa tùy chọn trong chương trình hiện tại
 3. Alt + Tab: Chuyển đổi giữa các chương trình mở
 4. F1: Universal Help trong hầu hết các chương trình của Windows.
 5. F2: Đổi tên một tập tin đã chọn
 6. F5: Làm mới lại cửa sổ chương trình hiện tại
 7. Ctrl + N: Tạo một tài liệu mới, trống trong một số chương trình phần mềm
 8. Ctrl + O: Mở tệp trong chương trình phần mềm hiện tại
 9. Ctrl + A: Chọn tất cả văn bản.
 10. Ctrl + B: Thay đổi văn bản đã chọn thành Bold
 11. Ctrl + I: Thay đổi văn bản đã chọn bằng chữ nghiêng
 12. Ctrl + U: Thay đổi văn bản đã chọn để Gạch chân
 13. Ctrl + F: Mở cửa sổ tìm kiếm cho tài liệu hiện tại hoặc cửa sổ.
 14. Ctrl + S: Lưu tài liệu hiện tại.
 15. Ctrl + X: Cắt mục đã chọn.
 16. Shift + Del: Cắt mục đã chọn.
 17. Ctrl + C: Sao chép mục đã chọn.
 18. Ctrl + Ins: Sao chép mục đã chọn
 19. Ctrl + V: Dán
 20. Shift + Ins: Dán
 21. Ctrl + Y: Làm lại hành động cuối cùng
 22. Ctrl + Z: Hoàn tác tác vụ cuối
 23. Ctrl + K: Chèn liên kết cho văn bản đã chọn
 24. Ctrl + P: In trang hiện tại hoặc tài liệu.
 25. Nhà: Đi đến đầu dòng hiện tại.
 26. Ctrl + Trang chủ: Đi tới đầu tài liệu.
 27. Kết thúc: Đi đến cuối dòng hiện tại.
 28. Ctrl + End: Đi đến cuối tài liệu.
 29. Shift + Trang chủ: Điểm nổi bật từ vị trí hiện tại đến đầu dòng.
 30. Shift + End: Điểm nổi bật từ vị trí hiện tại đến cuối của đường dây.
 31. Ctrl + mũi tên trái: Di chuyển một từ bên trái vào một thời điểm.
 32. Ctrl + mũi tên phải: Di chuyển một từ sang bên phải mỗi lần.
 33. Ctrl + Esc: Mở trình đơn START
 34. Ctrl + Shift + Esc: Mở Windows Task Manager
 35. Alt + F4: Đóng chương trình đang hoạt động
 36. Alt + Enter: Mở Thuộc tính cho các mục đã chọn (tệp tin, thư mục, phím tắt, v.v ..)
 37. Alt + 0224: à
 38. Alt + 0232: è
 39. Alt + 0236: tôi
 40. Alt + 0242: ò
 41. Alt + 0241: -
 42. Alt + 0228: ä
 43. Alt + 0246: ö
 44. Alt + 0252: ü
 45. Alt + 0248: ø
 46. Alt + 0223: ß
 47. Alt + 0198: Æ
 48. Alt + 0231: ç
 49. Alt + 0191: ¿
 50. Alt + 0176: °  (ký hiệu độ)
 51. Alt + 0177: ±  (cộng / trừ biểu tượng)
 52. Alt + 0153: ™
 53. Alt + 0169: ©
 54. Alt + 0174: ®
 55. Alt + 0128: €  (Euro tiền tệ)
 56. Alt + 0162: ¢  (biểu tượng Cent)
 57. Alt + 0163: £  (đồng bảng Anh)
 58. Alt + 0165: ¥  (đồng Yên Nhật)