K là gì?

Một cửa hàng thời trang trên đường Bạch Đằng (TP.HCM) trưng băngrôn “khuyến mãi mua 300k tặng 100k”. Tại sao cửa hàng không treo băngrôn “mua 300.000 tặng 100.000”, hay “mua 300 nghìn tặng 100 nghìn”. Vậy “k” có nghĩa là gì?
Có thể rất nhiều người không hiểu được nghĩa của “k” nhưng với giới trẻ đó là câu chữ họ dùng thường ngày trong giao tiếp để chỉ mệnh giá tiền có đơn vị ngàn đồng.

Tìm hiểu thì được biết “k” là ký hiệu của kilo nên xuất hiện một khái niệm mới của giới trẻ là 1000 = 1k.

Thiết nghĩ, việc ngôn ngữ riêng của giới trẻ ngày càng ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cuộc sống là điều đáng lo, bởi nó sẽ bào mòn sự trong sáng của tiếng Việt.